Zwiedzamy CK Zamek - dawny zamek cesarski

 

W niedzielę 3 marca, w  40-to osobowej grupie wybraliśmy się do dawnego zamku cesarskiego, by zobaczyć jak wygląda po zakończonej w ubiegłym roku przebudowie. Po zamku oprowadzał nas i barwnie opowiadał jego historię sympatyczny przewodnik.  Zamek Cesarski dziś poważna i prężnie działająca kulturalna instytucja naszego miasta jest doskonałym przykładem rewitalizacji centrum Poznania. Zbudowany został sto lat temu dla Wilhelma II ostatniego niemieckiego cesarza. W czasie okupacji szykowany był na rezydencję Hitlera. Dla mieszkańców Poznania był obiektem wrogim, ale na szczęście nie ulegli pokusie zburzenia go, lecz sprytnie zagospodarowali tę poniemiecką spuściznę. Zamek stał się największą kulturalną instytucją naszego miasta  Przestronne zamkowe sale okazały się doskonałą przestrzenią  dla projekcji filmowych, koncertów i wystaw. Działają w nim różnego rodzaju pracownie i kluby zainteresowań.

Zamek co roku gości także niewidomych  uczestniczących w warsztatach taneczno-teatralnych prowadzonych tu już od dziesięciu lat