Zebranie informacyjne

Sobota 01.02.2020 - Nowy 2020 rok trwa już miesiąc, czas więc podsumować wydarzenia z minionego roku i zaplanować działalność na rok bieżący. Nie mogliśmy wcześniej zorganizować zebrania, bo w soboty salka u św. Rocha jest zwykle zajęta, ale w końcu udało się i mogliśmy się spotkać. Najpierw była część artystyczna.  Po raz kolejny wystąpił zespół  wokalny prowadzony  przez naszego członka Henryka Weredę. Zespół zaprezentował nam kilka piosenek  w nastroju karnawałowym i kilka piosenek turystycznych. Po krótkiej przerwie rozpoczęła się część oficjalna.  Zarząd jak zwykle  przedstawił nam sprawozdanie merytoryczne i finansowe, a także plan działania na 2020 rok. Plan skromny, ale możliwy do zrealizowania. Już w styczniu zdążyliśmy się  spotkać  w salce u św. Rocha na wspólnym kolędowaniu, u pani Oli w Biedrusku na pysznej grochówce, żurku i plackach ziemniaczanych, a kilkoro z nas spędziło sympatyczny wieczór na tańcach w zaprzyjaźnionej restauracji „Maltańska .  W sumie styczeń był miesiącem pełnym wrażeń. Oby przez cały rok tak było.


Propozycje wydarzeń kulturalno- edukacyjnych i turystyczno- rekreacyjnych na rok 2020

1.      -Wycieczka jednodniowa do Zielonej Góry /lipiec lub sierpień/

2.      Wypoczynkowy wyjazd do Zaniemyśla /wrzesień/

3.      Spotkania o charakterze edukacyjnym /2/

4.      Pikniki  /2/  w Biedrusku /lipiec, wrzesień/

5.      Spacery w okolicach Poznania /5/

6.      Wyjścia do teatru i na koncerty /5/

7.      Wyjścia do muzeum /2/

8.      Spotkania  integracyjne w salkach u św Rocha i na os Piastowskim /7/

9.      Zabawy taneczne w restauracji „Maltańska” /2/

- Uczestnictwo w zawodach, turniejach, szkoleniach i obozach organizowanych przez Stowarzyszenie „Cross”

- Uczestnictwo w wydarzeniach proponowanych przez Fundację „Razem na szlaku” /turnus rehabilitacyjny, pokazy filmów z AD, piknik w Puszczykowie, spotkanie wigilijne

-Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych proponowanych przez inne organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością.