Wybieramy nowy Zarząd

 W piątek 18 listopada w salce przy parafii św. Rocha odbyło się Walne Zebranie  członków naszego stowarzyszenia.                              

   Pogoda, ani  remonty ulic i  tras tramwajowych nie zachęcały do wyjścia z domu, bo trudno w tych warunkach osobom niepełnosprawnym  bez przeszkód poruszać się po mieście, ale  członkowie nie zawiedli i zebranie mogło się odbyć.               

    Wybrany w 2016 r. zarząd  działał o dwa  lata dłużej niż dopuszcza Statut z powodu cowida19 i ustawy sejmowej zabraniającej organizowanie zebrań. Obecnie ograniczenia  te zostały zniesione i można już organizować zebrania. Walne Zebranie odbywało się zgodnie z obowiązującym Regulaminem. Wybrano Prezydium Zebrania i Komisje. Zarząd przedstawił sprawozdania ze swojej działalności.    W  dyskusji nad sprawozdaniami  podziękowaliśmy   Zarządowi za pracę w wyjątkowo trudnym z powodu pandemii okresie.

W jawnym głosowaniu wybraliśmy nowe władze stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że nowemu zarządowi przyjdzie działać w bardziej sprzyjających warunkach.