Wstęp do muzeów

Ulgowy wstęp do muzeów państwowych przysługuje osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu wady wzroku oraz ich przewodnikom.