Walne Zebranie Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych “Razem na szlaku” zwołuje Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w dniu 18 listopada 2022r. w sali przy kościele św. Rocha o godz.. 16:00.
W przypadku braku kworum drugi termin walnego zebrania zwołujemy w dniu 18 listopada 2022r. na godz. 16:15.
Serdecznie zapraszamy, wybierzemy nowy Zarząd Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych “Razem na szlaku” i Komisję Rewizyjną.
 
Z wyrazami szacunku
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Stanisław Domański
tel. 601 575 910