Szlak kościołów drewnianych

“Szlak kościołów drewnianych wokół puszczy Zielonka” 12 września

Jeszcze ostatnie promyki słońca zaplątane w złote nitki babiego lata, namotane na brązy i żółcie jesiennych liści, czerwieniejące kiściami jarzębin. Szkoda je stracić. Zaplanowaliśmy już dawno ten rajd, tym razem i kołowy i pieszy. Tuż pod Poznaniem, na północny wschód od miasta, rośnie mieszany las – puszcza Zielonka – pokrywający polodowcowe wzgórza z jeziorami, zamieszkany m.in. przez bobry, bieliki, łosie, żurawie, raki. Pięć gmin, na których terenie leży, uruchomiło rok temu “Szlak kościołów drewnianych wokół puszczy Zielonka” – trasę po parafiach, które powstały w średniowieczu z fundacji rycerskich, książęcych bądź duchownych, i po stojących w nich kilkusetletnich kościołach, z których każdy jest inny. Szlak obejmuje tylko 12 świątyń, więc można go objechać nawet w jeden dzień.

 W 41 osób wyruszamy rano z Poznania w towarzystwie pana Michała – jak się okaże człowieka bogatej wiedzy i ciekawie opowiadającego historię regionu – na północ drogą nr 196 w kierunku Wągrowca.

 Do kościółka św. Józefa w Kicinie mamy z centrum niecałe 30 minut. Widać go jak na dłoni – stoi wśród pól na szczycie dawnego grodziska, w kręgu drzew.  Drewnianą świątynię postawiono w latach 1749-51, na miejscu poprzedniej, XIII-wiecznej. Wokół kościoła: Cztery dzwony – ufundowane wraz z budową obecnego kościoła: „Józef”, „Nepomucen”, „Stanisław” i „Wawrzyniec”   Wracamy do drogi nr 196 i jedziemy do Wierzenicy Parafia słynie z organizacji dwóch przedsięwzięć: – 3-dniowe czuwanie w intencji Ojczyzny, Kościoła i Parafii  oraz Wierzenickie Czytanie Słowa  My zostaliśmy obdarowani przez życzliwego proboszcza podobiznami Madonny Wierzbnickiej i ©błogosławieństwem na dalszą trasę., 

. Sławno – Kościół a w zasadzie kaplica cmentarna p.w. św. Rozalii. Wzniesiona w 1785 r. Przy kościele – zlokalizowany cmentarz – z ciekawymi rzeźbami nagrobkowymi.

 Kiszkowo – Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela był niegdyś farą miejską – jest zatem dość obszerny. Obecna świątynia powstała w 1733 r.

. Węglewo – Kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Jest to najstarsza parafia na Szlaku – bowiem w 1266 r. rozpoczęto budowę pierwszego kościoła.

. Skoki –przy drodze 196 (znowu do niej wracamy) to dawne miasto sukiennicze, Tutejszy szachulcowy kościół ma dwie wieże kryte blaszanymi hełmami i aż trzy nawy (pozostałe kościoły jedną).

Ostatni etap pełnych wrażeń i nieco zmęczonych łazików wiedzie do Murowanej Gośliny  Od kilku lat w goślińskim kościele urządzane są latem festiwale Musica Sacra – Musica Profana

  Do Poznania wracamy przez Owińska  . Owińska znane są z pocysterskiego kościoła i klasztoru powstałych w latach 1720-28. Klasztor zlikwidowali Prusacy w 1 połowie XIX w. – obecnie mieści się tu szkoła i ośrodek wychowawczy dla dzieci niewidomych Ja bardzo lubię nieduży renesansowy kościół św. Mikołaja z 1574 r. zaraz przy wjeździe do wsi, skryty za zaroślami na skraju starego cmentarza.  

 Nie wystarczyło czasu na zwiedzenie wszystkich 12 kościołów na szlaku, ale mam nadzieje, że zdarzy się okazja aby poznać pozostałe perełki dawnej wielkopolskiej architektury