Podsumowanie 2017

Sprawozdanie z działalności  kulturalno – turystycznej

organizowanej dla członków

przez Zarząd Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych

w roku 2017

 

 W okresie od 01.01  do 31.12. członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w wydarzeniach zorganizowanych przez Zarząd samodzielnie lub we współpracy z innymi rganizacjami..

Samodzielnie zorganizowane zostały

 1. Spotkania towarzyskie przy kawie, herbacie i ciastkach - początkowo w lokalu przy ul. Warszawskiej 25 , od lipca w salce parafialnej przy kościele św Jana Jerozolimskiego   /10 spotkań/
 2. Wycieczki piesze /4/
 3. Piknik w Biedrusku
 4. Zwiedzanie cerkwi
 5. Wycieczka do Rogalina
 6. Wizyta w Muzeum Iłłakowiczówny
 7. Wycieczka do Szczawna i okolic
 8. Wigilia  w restauracji Maltańska

W ramach współpracy 

z-Fundacją „Razem na szlaku” zorganizowane zostały

1.  Turnus rehabilitacyjny w Mrzeżynie

2.  Wyprawa do Zakopanego

3.  Pokazy filmów z audio deskrypcją w kinie Malta /4 filmy /

z Fundacją  „Mili ludzie” i Fundacją Barak Kultury zorganizowane zostały wyjścia da pokazy filmów z AD /6 filmów/ i spektakle teatralne /3/ również z AD

ze Stowarzyszeniem Cross członkowie uczestniczyli

 1. w szkoleniu NW w  Wągrowcu  /16 osób/
 2. w szkoleniu warcabowym w Wągrowcu / 5 osób/
 3. w szkoleniu szachowym w Suwałkach /1/
 4. w obozie sportowym w Szklarskiej Porębie /1 osoba/
 5. w zawodach NW  w Częstochowie, Polanicy i  Osielsku/ k Bydgoszczy  /1 osoba/
 6. w zawodach NW w Porażynie /6 osób/

We wszystkich wydarzeniach proponowanych członkom Stowarzyszenia  łącznie wzięło udział 952 uczestników