O NAS

Witaj na stronie naszego Stowarzyszenia

 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

"RAZEM NA SZLAKU"

 jest to kontynuacja działalności

Wielkopolskiego Klubu Turystycznego

Niewidomych i Słabowidzących

który został zarejestrowany 26.10.2001roku

 

Celem Stowarzyszenia  jest upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych w szczególności wśród inwalidów wzroku.

 

KRS 0000056208

 

NIP 972 – 08 – 94 – 390

 

REGON 631139057

 

NUMER KONTA BANKOWEGO:

GBW S.A. I oddział w Poznaniu

10 16 10 11 33 00 78 06 41 20 00 00 01

 

 

SKŁAD ORGANU REPREZENTACJI

 

Prezes  Zarządu

 

Paweł Piechowicz

 

Zastępca Prezesa Zarządu 

 

Stanisław Andrzejewski

 

Sekretarz Zarządu

 

Katarzyna Kaczmarek

 

Skarbnik

 

 Małgorzata Śmigielska

 

SKŁAD ORGANU NADZORU

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Paweł Wilkniewski

 

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

 

 Wiesława Bagińska

 

Zastępca Przewodniczącego

 Komisji Rewizyjnej

 

Barbara Tyrcha